Bugarin Refleksi – Sarana Sehat keur Kulawarga

 

Pijet réfléksi, geus umum di kota gedé mah, lain hal anu anéh. Di ditu dieu loba kalawan nawarkeun metodeu jeung palayanan paalus-alus. Tapi kumaha jeung dimana néangan tempat pijet réfléksi anu bener-bener gedé mangpaatna keur kaséhatan awak bari teu diémbél-émbélan ku hal négatif?

Moal hése di Bandung mah néangan tempat saperti pijet réfléksi atawa naon waé nga­ran­na anu maksudna keur nyegerkeun deui awak. Komo di we­weng­kon Jalan Sudirman mah anu geus kasohor tempatna keur hiburan peuting, pabalatak kénca katuhueun jalan. Tapi tina sakitu lobana tempat anu nawarkeun jasa keur nyegerkeun awak, ngan saeutik anu bener-bener murni ngajual jasa réfléksi mah.

Sebut waé Bugarin Refleksi anu alamatna di Jalan Jéndral Sudirman No. 117 Bandung. Bener mun di luarna mah, di tempat parkirna, hawa kacida nyong­kabna, panas asa dirérab seuneu. Sabab Bandung kiwari béda jeung Bandung bihari. Hawa téh geus asa lain di Bandung anu karasana matak seger kana pipikiran ari lain di daérah luhur mah saperi Dago. Tapi, mun urang geus asup ka Bugarin Refleksi, karasa pisan genah tumaninahna. Sabab, dina rohangan anu ngablag ukuran 10 kali 18 méter téh lian ti dipasangan AC anu karasa nyecep tiis, dibagéakeun ku paroman para terafis proféssional anu soméah matak pikabetaheun.

Aya dua rupa cara anu ditawarkeun di Bugarin Refleksi anu unggal poé bukana ti mimiti jam 10 isuk-isuk jeung tutupna jam salapan peuting téh. Anu kahiji nyaéta nu disebut terapi refléksi. Anu dipijetna éta mah husus bagéan dampal suku jeung leungeun. Ari anu kadua nyaéta anu disebut rélaksasi. Sarua anu kadua ogé dipijetna mah lebah dampal suku jeung leungeun, tapi ditambahan jeung dipijet lebah tonggong.

Mémang para konsumén anu datang ka Bugarin Refleksi biasana ti golongan masarakat pertengahan ka luhur. Sabab bayaran dina sakali terapi téh opat puluh rébu keur terafi refléksi anu ukur dipijetna lebah dampal suku jeung leungeun, sedeng keur pijet rélaksasi mah leuwih gedé nyaéta lima puluh rébu. Kaasup murah sabenerna mah biaya sakitu téh lamun nilik lilana diréfléksi atawa rélaksasi anu méakkeun waktu sajam sate­ngah bari enggeusna téh awak jadi ngarasa leuwih seger.

Geus aya ti Baheula

Nurutkeun Dra. Benedict, minijer Bugarin Refleksi, ku diréfléksi (dipijet) téh cenah bisa ngabantu ngungkulan sagala masalah kaséhatan saperti awak jadi ngarasa seger atawa saré oge bakal tibra. Pokona pijet refleksi téh kaasup terapi alternatif mangrupa pijetan dina titik réflék anu ayana dina dampal suku.

“Dina teori réfléksiologi mah titik-titik réflék nu ayana dina dampal suku teh hubunganana sareng sadaya organ awak ti kawit kantong kahampangan, peujit, ginjal, janjantung sareng anu saneesna,” ceuk Dra. Benedict deui.
Titik-titik réflék anu jumlahna teu kurang ti 70 téh cenah deui, nyusun ngawangun sarupa gambar peta awak dina dampal suku. Mun suku katuhu hubunganana jeung awak beulah kénca, sabalikna suku kenca hubunganana jeung awak beulah katuhu.

Ngaliwatan gambar peta awak tadi, prosés mijet/réfléksi anu hubunganana jeung salahsahiji organ awak, bisa dilakukeun ngaliwatan dampal suku. Jadi lain waé pibakaleun panyakit anu bisa dileungitkeun téh, tapi nu nyababkeun tanda-tanda pibakaleun (gejala) panyakitna ogé bisa dileungit­keun.

Pijet réfléksi anu geus kasohor sababaraha ratus taun ka tukang téh mimitina dipraktékkeun ku bangsa Cina jeung Mesir. Kakara taun 1920 ku William Fitzgeald, dokter urang Amérika diwanohkeun ka dunia kadokteran. Geus kitu dipopulérkeun deui ku dr. Starr White, sarua urang Amérika Serikat.

Pangna pijet réfléksi gancang nerekabna ka sakuliah dunya téh henteu leupas tina pangaruh anu karasa gedé mangpaatna keur jelema. Rék teu kitu kumaha, ngaliwatan pijet réfléksi, strés jeung nyareri awak bisa leungit. Kitu deui kasaimbangan émosi, kakuatan pikiran bisa ditingkatkeun.

Nu matak henteu anéh, lamun ka tempat réfléksi saperti Bugarin Refleksi unggal poéna loba waé anu datang. Tukang olahraga, para guru, wartawan, maneuh ngahajakeun diréfléksi. Komo anu unggal poé digarawéna maraké pikiran mah saperti anggota déwan jeung kaom éksékutif, éta mah leuwih perlu pisan.

Ayeuna-ayeuna, nu keur usum teh direfleksi babarengan, jadi anu datang teh lain perorangan deui. Pihak Bugarin Refleksi gé ngarasa kawalahan, sabab anu datang téh rombongan. Salaki pamajikan dibarengan ku nini aki, katut barudakna. Pokona sapiri umpi. (majalah sunda Mangle/éép nr)

One thought on “Bugarin Refleksi – Sarana Sehat keur Kulawarga

  1. bisa ga ya saya ikut kerja jdi terapis dibugarin refleksi,pengalaman saya 6th,sekarang saya kerja disurabaya (085320468680).trmksh,,,

Leave a Reply